31. 3. 2020  12:42 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Ema Kosírová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca s názvom Bytový dom vo všeobecnosti rieši projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Cieľom práce je návrh bytového domu z hľadiska konštrukčného a realizačného. Architektonické a dispozičné riešenie vychádza z umiestnenia, tvaru a orientácie pozemku, ktorý sa nachádza v meste Trnava. Navrhovaný objekt je päťpodlažná budova s jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre vlastníkov bytov a technická miestnosť. Na prvom nadzemnom podlaží je polyfunkcia so štyrmi priestormi na prenájom a hlavný vstup. Zvyšné štyri podlažia sú riešené ako typické podlažia spolu so 16 bytmi. Nakoľko sa navrhovaná budova nachádza na Zelenečskej ulici a pôdorysný tvar pripomína písmeno Z, dostala pomenovanie "Zela". Práca pozostáva z textovej a grafickej časti. V textovej časti je technická správa zameraná na konštrukčný systém, použité materiály a technické riešenie stavby. Grafickú časť tvoria výkresy realizačnej dokumentácie. Výsledkom je realizačný projekt podľa vlastného návrhu vyhovujúci platným technickým normám.
Kľúčové slová:nadzemné podlažie, podzemné podlažie, bytový dom, objekt, železobetón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene