Jun 6, 2020   9:25 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

Contacts     
     
Lesson     
     
Publications     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Flat house
Written by (author):
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca pozostáva z vypracovaného realizačného projektu bytového domu v Lučenci, Vajanského ulica, parcela číslo 1289/8. Práca je zložená z grafickej časti, ktorá zahŕňa komplexnú výkresovú dokumentáciu a z textovej časti, ktorá popisuje základné informácie o stavbe, jej konštrukčné a materiálové riešenie. Ide o šesťpodlažný bytový dom, ktorý má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Podzemné priestory sú určené na parkovanie pre ľudí bývajúcich v bytovom dome. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri prenajímateľné priestory polyfunkcie so samostatnými vchodmi, technická miestnosť, kobky, spoločenská miestnosť, komunikačné jadro a hlavný vstup do obytnej časti. Druhé až piate nadzemné podlažia sú typickými podlažiami. Základy objektu tvorí železobetónová základová doska. Nosný systém bytového domu je priečny s kombinovaným usporiadaním stien a stĺpov. Steny podzemného podlažia, steny tvoriace jadro objektu a tiež východné a západné obvodové steny sú zhotovené zo železobetónu. Severné a južné sú tvorené výplňovým murivom z pórobetónových tvárnic Ytong. Deliace priečky sú vymurované z pórobetónových tvárnic Ytong. Všetky podlažia bytového domu majú dosku zo železobetónu. Balkóny majú prvok na prerušenie tepelného mostu. Strecha objektu je riešená ako plochá jednoplášťová strecha s fóliovou hydroizoláciou Fatrafol, prikrytá vrstvou štrku. Bytový dom je zateplený KZS s použitím minerálnej vlny Isover. Z architektonického hľadiska stavba ako celok pozitívne dopĺňa prostredie.
Key words:bytový dom, železobetón, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited