31. 3. 2020  12:29 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Terézia Sabóová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca pozostáva z vypracovaného realizačného projektu bytového domu v Lučenci, Vajanského ulica, parcela číslo 1289/8. Práca je zložená z grafickej časti, ktorá zahŕňa komplexnú výkresovú dokumentáciu a z textovej časti, ktorá popisuje základné informácie o stavbe, jej konštrukčné a materiálové riešenie. Ide o šesťpodlažný bytový dom, ktorý má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Podzemné priestory sú určené na parkovanie pre ľudí bývajúcich v bytovom dome. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri prenajímateľné priestory polyfunkcie so samostatnými vchodmi, technická miestnosť, kobky, spoločenská miestnosť, komunikačné jadro a hlavný vstup do obytnej časti. Druhé až piate nadzemné podlažia sú typickými podlažiami. Základy objektu tvorí železobetónová základová doska. Nosný systém bytového domu je priečny s kombinovaným usporiadaním stien a stĺpov. Steny podzemného podlažia, steny tvoriace jadro objektu a tiež východné a západné obvodové steny sú zhotovené zo železobetónu. Severné a južné sú tvorené výplňovým murivom z pórobetónových tvárnic Ytong. Deliace priečky sú vymurované z pórobetónových tvárnic Ytong. Všetky podlažia bytového domu majú dosku zo železobetónu. Balkóny majú prvok na prerušenie tepelného mostu. Strecha objektu je riešená ako plochá jednoplášťová strecha s fóliovou hydroizoláciou Fatrafol, prikrytá vrstvou štrku. Bytový dom je zateplený KZS s použitím minerálnej vlny Isover. Z architektonického hľadiska stavba ako celok pozitívne dopĺňa prostredie.
Kľúčové slová:bytový dom, železobetón, tepelno-technické posúdenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene