Jun 6, 2020   9:08 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of Manor-house
Written by (author): Ing. Jozef Podhorec
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia kaštieľa
Summary:Hlavným účelom objektu je revitalizácia a obnova významnej kultúrnej pamiatky a vytvorenie plnohodnotného miesta na relaxáciu, kultúrne podujatia a aktivity v súlade so záujmom investora a občanov mesta Lučenec. Hmota budovy kaštieľa zostáva v podstate nezmenená. Zo statického a funkčného hľadiska je potrebná rekonštrukcia podkrovia a stropu nad vstupným podlažím. Návrh obnovy zahŕňa aj vytvorenie nového vstupu na severovýchodnom priečelí. Vstup bude riešený ako novotvar. Hlavné vstupy sú orientované do centrálnej časti na úrovni druhého nadzemného podlažia, ktoré slúži na kultúrno-spoločenské účely. Prvé nadzemné podlažie je určené pre technické vybavenie a zázemie objektu (kotolňa s práčovňou, miestnosť pre vzduchotechniku, kuchyňa, sklady, šatne pre zamestnancov, hygienické zázemie), ale aj pre spoločenské účely. Podkrovie slúži na ubytovacie účely. Nachádzajú sa tu 2 apartmány a 5 izieb. Strecha objektu je riešená ako sedlová strecha s vikiermi. Nosná konštrukcia krovu bude oceľová stojatá stolica. Strešná krytina je navrhovaná z medeného plechu. Spevnené plochy pre chodcov sú riešené betónovou dlažbou. Architektonické riešenie objektu rešpektuje pôvodnú hmotu objektu a prináša jej potrebnú obnovu. Hlavným výrazovým prvkom sú vstupné schodiská so stĺpmi, poschodové arkiere s helmovitou strechou a barokové štíty. Okolité sadové úpravy sa doriešia v rámci celkového urbanistického riešenia širšieho okolia.
Key words:rekonštrukcia, kaštieľ, obnova, národná kultúrna pamiatka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited