31. 3. 2020  12:26 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia kaštieľa
Autor: Ing. Jozef Podhorec
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia kaštieľa
Abstrakt:Hlavným účelom objektu je revitalizácia a obnova významnej kultúrnej pamiatky a vytvorenie plnohodnotného miesta na relaxáciu, kultúrne podujatia a aktivity v súlade so záujmom investora a občanov mesta Lučenec. Hmota budovy kaštieľa zostáva v podstate nezmenená. Zo statického a funkčného hľadiska je potrebná rekonštrukcia podkrovia a stropu nad vstupným podlažím. Návrh obnovy zahŕňa aj vytvorenie nového vstupu na severovýchodnom priečelí. Vstup bude riešený ako novotvar. Hlavné vstupy sú orientované do centrálnej časti na úrovni druhého nadzemného podlažia, ktoré slúži na kultúrno-spoločenské účely. Prvé nadzemné podlažie je určené pre technické vybavenie a zázemie objektu (kotolňa s práčovňou, miestnosť pre vzduchotechniku, kuchyňa, sklady, šatne pre zamestnancov, hygienické zázemie), ale aj pre spoločenské účely. Podkrovie slúži na ubytovacie účely. Nachádzajú sa tu 2 apartmány a 5 izieb. Strecha objektu je riešená ako sedlová strecha s vikiermi. Nosná konštrukcia krovu bude oceľová stojatá stolica. Strešná krytina je navrhovaná z medeného plechu. Spevnené plochy pre chodcov sú riešené betónovou dlažbou. Architektonické riešenie objektu rešpektuje pôvodnú hmotu objektu a prináša jej potrebnú obnovu. Hlavným výrazovým prvkom sú vstupné schodiská so stĺpmi, poschodové arkiere s helmovitou strechou a barokové štíty. Okolité sadové úpravy sa doriešia v rámci celkového urbanistického riešenia širšieho okolia.
Kľúčové slová:rekonštrukcia, kaštieľ, obnova, národná kultúrna pamiatka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene