Jun 2, 2020   1:45 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson          
Publications     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Transort and service centrum
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dopravné servisné centrum
Summary:
Bc. Marek Hajtman: Dopravné servisné centrum, realizačný projekt Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Bratislava: SvF STU , 2016 Moja diplomová práca obsahuje vypracovaný realizačný projekt dopravného a servisného centra v Komárne. Jedná sa o novostavbu určenej predovšetkým na podporu logistiky a servisu v oblasti. Objekt je navrhnutý tak, aby bol v architektonickom súlade s okolitými budovami. Snažil som sa nadviazať na viacero faktorov a vytvoriť súhrn medzi nimi napr. väčšina okolitých administratívnych a výrobných budov sú navrhnuté s plochou strechou, bol použitý tento charakter aj v tomto projekte. Objekt je umiestnený do priemyselnej zóny mesta. Vybral som si pozemok neďaleko Dunaja. Veľká časť parcely je tvorená starou zeleňou. Objekt som navrhol s dvoma nadzemnými podlažiami, servisná časť má výšku dvoch podlaží. Objekt sa dá rozdeliť do dvoch základných celkov a to na administratívnu a servisnú časť. Centrum má jednoduchý tvar skladajúci sa z dvoch obdĺžnikov, pričom administratívna časť ma veľké presklené časti z južnej fasády a servisná časť zo severnej fasády. Servisná časť obsahuje aj auto umyváreň, vďaka tomu vytvára podporu služieb pre obyvateľov mesta aj ostatných ľudí. Parkovacie státia pre zamestnancov sú zabezpečené vedľa objektu a taktiež sú vedľa objektu zabezpečené parkovacie státia pre kamióny. Obvodový plášť budovy je navrhnutý z oceľových panelov v troch farebných odtieňoch. Celý objekt spĺňa tepelnotechnické požiadavky a má nízke náklady na prevádzku.
Key words:
dopravné servisné centrum, autoumyváreň, Diplomová práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited