31. 3. 2020  12:20 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Natália Poláčiková
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskou prácou je návrh bytového domu s polyfunkčnou časťou. Lokácia bytového domu je v Trnave, konkrétne v časti Kamenný mlyn. Architektúra navrhovaného objektu sa snaží rešpektovať okolie. Bytový dom je rozdelený na polyfunkčnú časť a obytnú zónu. Počet podlaží je celkovo päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Parkovisko pre rezidentných obyvateľov sa bude nachádzať v podzemnom podlaží, pričom na doplnenie kapacít parkovacích miest bude slúžiť vonkajšie parkovisko. Do objektu sa vchádza hlavným vstupom. Na prvom nadzemnom podlaží sú dislokované priestory vyhradené na polyfunkčnú časť, pričom charakter polyfunkcie si určí nájomca po dohode s prenajímateľom. Na ostávajúcich nadzemných podlažiach sa nachádza obytná zóna v ktorej sa nachádzajú bytové jednotky. Majorita bytových jednotiek je dispozične trojizbová a štvorizbová. Pre variabilitu bývania sú k dispozícií aj jednoizbové byty. Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna plochá strecha s atikou. Nosná konštrukcia je kombinácia stenového a stĺpoveho systému. Stavba je založená na železobetónovej základovej doske.
Kľúčové slová:polyfunkcia, realizačný projekt, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene