31. 3. 2020  12:36 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Tomáš Strenk
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:STRENK, Tomáš, Bytový dom. [Záverečná práca bakalárskeho štúdia]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. V roku 2019, 149 strán. Hlavným zámerom práce je vypracovanie návrhu projektu na realizáciu stavby navrhovaného bytového domu. Podkladom pre vypracovanie práce boli predošlé ateliérové tvorby venované architektonickej štúdií, návrhom jednotlivých dispozícií a návrhu nosného systému budovy. Na základe týchto podkladov som prácu dopracoval do formy projektu pre realizáciu stavby. Navrhovaný bytový dom obsahuje na prvom podlaží polyfunkčné priestory. Umiestnený je v meste Čadca, v blízkosti centra mesta na Štúrovej ulici. Tesne popri pozemku navrhovaného bytového domu tečie rieka Kysuca. Objekt pozostáva z jedného podzemného podlažia určeného na parkovanie vozidiel a umiestnenie kotolne a 5 nadzemných podlaží, slúžiacich na bývanie a polyfunkciu. Navrhnuté bytové jednotky sú vhodné pre dvojčlenné, trojčlenné a štvorčlenné rodiny. Na najvyššom ustúpenom podlaží sú navrhnuté dva luxusné byty s terasami. Práca pozostáva z textovej časti s prílohami a výkresovej dokumentácie, ktorá tvorí grafickú časť práce. Realizačný projekt bytového domu je vypracovaný na základe požiadaviek investora a spĺňa všetky platné právne normy a predpisy.
Kľúčové slová:bytový dom, bytová jednotka, polyfunkcia, realizačný projekt, dispozícia, bývanie, konštrukčný systém, konštrukcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene