2. 6. 2020  13:44 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce     
     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor: Bc. Denis Kučerák
Pracoviště:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
KUČERÁK, Denis: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Bratislava: SvF, 2019. Počet strán 129. Zadaním bakalárskej práce štúdia bolo vypracovanie realizačného projektu navrhnutého bytového domu v kombinácií s polyfunkciou a vhodne vyriešeným podzemným parkovaním. Cieľom práce je nadobudnutie komplexných znalostí a skúseností v oblasti navrhovania budov, ktoré zahŕňajú architektonický návrh, konštrukčné/statické riešenie, návrh technického zariadenia budov, poznatky z technológie a realizácie stavieb a v neposlednom rade aj požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb. Riešený objekt bytového domu sa nachádza v meste Rimavská Sobota, presnejšie v jeho juhovýchodnej časti. V bezprostrednej blízkosti navrhovaného bytového domu sa nenachádzajú žiadne iné stavby. Urbanistické riešenie teda spočíva v prirodzenom a nerušenom začlenení objektu do územia. Objekt je navrhnutý ako prvá etapa výstavby komplexu troch bytových domov. Pozostáva z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží, pričom posledné nadzemné podlažie je riešené ako ustúpené. Záverečný realizačný projekt bytového domu vychádzal z architektonickej štúdie a z projektu pre stavebné povolenie, ktoré boli riešené v rámci predmetov Ateliérová tvorba II a III. Výsledný projekt pozostáva z ôsmich výkresov: 1 - Situácia, 2 – Pôdorys prvého podzemného podlažia, 3 – Pôdorys prvého nadzemného podlažia, 4 – Pôdorys typického podlažia, 5 – Pozdĺžny a priečny rez, 6 – Pohľad – severný, 7 – Konštrukčné detaily, 8 – Výkres tvaru prvého nadzemného podlažia (statika).
Klíčová slova:
Bytový dom, Realizačný projekt, Konštrukčné riešenie, Návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně