31. 3. 2020  12:24 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh športovej haly
Autor: Ing. Lukáš Poctavek
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh športovej haly
Abstrakt:Predmetom riešenia mojej diplomovej práce je návrh športovej haly v obci Nové Sady. Budova bude osadená na parcelách číslo 328/2, 329/2, 329/10, kataster Nové Sady, okres Nitra, ktoré sú súčasťou školského areálu základnej školy Nové Sady. Cieľom navrhnutej stavby je vhodne doplniť občiansku vybavenosť v obci a poskytnúť tak ďalšie možnosti športového vyžitia, čo v konečnom dôsledku zvýši interakciu medzi ľuďmi a pozitívne ovplyvní spoločenský život obyvateľov obce Nové Sady. Pri spracovaní projektovej dokumentácie som vychádzal z navrhnutej architektonickej štúdie, ktorú som vypracoval v zimnom semestri rovnakého školského roku. Pri riešení objektu som postupne aplikoval vedomosti získavané počas štúdia. Budova pozostáva z dvoch dispozičných celkov, a to z hracej plochy a dvojpodlažného zázemia orientovaného na východnej strane objektu. Hracia plocha sa nachádza spolu s prvým podzemným podlažím zázemia pod úrovňou okolitého terénu. Medzi hracou plochou a zázemím nachádzame vodorovné a vertikálne komunikačné cesty, ktoré sprístupňujú miestnosti v zázemí. Zázemie v prvom podzemnom podlaží pozostáva zo šatní, umyvární, sociálnych zariadení, športového klubu (vrátane skladu), skladu športových potrieb, technickej miestnosti určenej pre požiarnu ochranu budovy a technickej miestnosti pre ostatné zariadenia budovy. V prvom nadzemnom podlaží zázemia športovej haly nachádzame podobne ako v prvom podzemnom podlaží šatne, umyvárne a sociálne zariadenia, ktoré sú situované opäť do stredu dispozície a obkolesujú vstupnú halu. Dispozíciu ďalej po stranách doplňujú priestory viacúčelovej sály, posilňovne a bezbariérovej záchodovej kabíny. Spracovaná projektová dokumentácia pozostáva z grafickej časti a textovej časti, v ktorých som postupne navrhoval stavebné konštrukcie a zariadenia budovy tak aby vyhovovali všeobecným požiadavkám na výstavbu, ktoré sú definované všeobecnými platnými normami a vyhláškami Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:viacúčelová sála, posilňovňa, školský areál, športová hala

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene