Jun 6, 2020   9:46 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     
     
     
     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Design of Rest Area
Written by (author): Ing. Jana Pijáková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Michal Lazarčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh odpočívadla s čerpacou stanicou
Summary:
V diplomovej práci predstavujem návrh odpočívadla s čerpacou stanicou. Stavbu tvorí jednopodlažný objekt predajne čerpacej stanice a dvojpodlažný polyfunkčný objekt. Čerpacia stanica je tvorená samotnou predajňou, technicko-hospodárskym zázemím a sú tu k dispozícii verejné toalety, prístupné z oboch častí objektu. Na prvom nadzemnom podlaží polyfunkčného objektu sa nachádza reštaurácia, kuchyňa a technické miestnosti. Druhé nadzemné podlažie predstavuje oddychovú zónu, je tu umiestnená hygiena a štyri prenajímateľné priestory, ktoré sú určené pre lokálnych remeselníkov. Objekt je navrhnutý ako drevostavba. V rámci zadania som spracovala vybranú časť projektovej dokumentácie na realizačnej úrovni. Jej spracovaním som sa oboznámila s problematikou projektovania drevostavieb.
Key words:
Odpočívadlo, drevostavba, diplomová práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited