6. 6. 2020  10:10 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty          Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Horská chata
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Horská chata
Abstrakt:
BC. PETRÍKOVÁ, Petra: Horská chata. [Diplomová práca] / Bc. Petra Petríková – Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. – Školiteľ: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Bratislava: SvF STU, 2017, s. 75. Kľúčové slová: Horská chata. Tepelnotechnický posudok. Projekt na realizáciu stavby. Zámerom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť dokumentáciu pre realizáciu horskej chaty. Budova je situovaná v Kremnici na ulici Partizánska dolina. Nosný systém horskej chaty je navrhnutý ako kombinovaný s pozdĺžne a priečne orientovanými nosnými prvkami. Pri návrhu sa vychádzalo z prvotného architektonického návrhu. Chata je navrhnutá s tromi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, kde sa nachádzajú technické miestnosti, sklady a garáž. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhnutá reštaurácia a služobný byt. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú navrhnuté izby rôznych kategórií. Projektovaná horská chata je navrhnutá podľa platných noriem STN.
Klíčová slova:
Tepelnotechnický posudok, Horská chata, Projekt na realizáciu stavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně