2. 6. 2020  14:02 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

     
     
     
Závěrečná práce
     
Publikace     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor: Michal Bošanský
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce študenta bolo vypracovanie realizačného projektu navrhnutého bytového domu a taktiež vyriešenie podzemného parkoviska. Výsledkom bakalárskej prace je nadobudnutie komplexných informácií v oblasti navrhovania budov, ktoré sa skladajú z architektonického návrhu, konštrukčného a statického riešenia, návrhu pre technické zariadenia budov, požiadaviek na požiarnu bezpečnosť a taktiež technológie a realizácie stavieb. Riešená stavba sa nachádza v Trenčíne. V jeho blízkosti sú ďalšie 3 bytové domy. Snažil som sa zapasovať celý komplex tak aby nebol príliš odlišný od týchto troch stávajúcich bytových domov. Objektu je navrhnutá biela farba aby sa neodlišoval od ostatných. Pozostáva z dvoch bytových domov ktoré sú spojené podzemným podlažím. Toto podzemné podlažie sa nachádza aj pod priestorom medzi bytovými domami. Jeden bytový dom ma 7 nadzemných podlaží pričom posledné dve podlažia sú postupne ustúpené. Realizačný projekt bytového domu je vytvorený z architektonickej štúdie a taktiež z projektu pre stavebné povolenie. Tieto projekty boli riešené v Ateliérovej tvorbe II a III.
Klíčová slova:
realizačný projekt, bytový dom, návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně