Jun 2, 2020   2:24 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Lesson     Final thesis
     
     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential house
Written by (author):
Michal Bošanský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Cieľom bakalárskej práce študenta bolo vypracovanie realizačného projektu navrhnutého bytového domu a taktiež vyriešenie podzemného parkoviska. Výsledkom bakalárskej prace je nadobudnutie komplexných informácií v oblasti navrhovania budov, ktoré sa skladajú z architektonického návrhu, konštrukčného a statického riešenia, návrhu pre technické zariadenia budov, požiadaviek na požiarnu bezpečnosť a taktiež technológie a realizácie stavieb. Riešená stavba sa nachádza v Trenčíne. V jeho blízkosti sú ďalšie 3 bytové domy. Snažil som sa zapasovať celý komplex tak aby nebol príliš odlišný od týchto troch stávajúcich bytových domov. Objektu je navrhnutá biela farba aby sa neodlišoval od ostatných. Pozostáva z dvoch bytových domov ktoré sú spojené podzemným podlažím. Toto podzemné podlažie sa nachádza aj pod priestorom medzi bytovými domami. Jeden bytový dom ma 7 nadzemných podlaží pričom posledné dve podlažia sú postupne ustúpené. Realizačný projekt bytového domu je vytvorený z architektonickej štúdie a taktiež z projektu pre stavebné povolenie. Tieto projekty boli riešené v Ateliérovej tvorbe II a III.
Key words:realizačný projekt, bytový dom, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited