31. 3. 2020  12:35 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia spoločenskej budovy
Autor: Ing. Silvia Križanová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia spoločenskej budovy
Abstrakt:Spracovaná diplomová práca obsahuje technický popis a výkresovú dokumentáciu obnovovaného objektu spoločenskej budovy v obci Mojmírovce a navrhovanej prístavby penziónu s reštauráciou a spoločenskou sálou. Výkresová dokumentácia je spracovaná na úrovni realizačného projektu a obsahuje dokumentáciu existujúceho stavu objektu, búracích a navrhovaných prác na prvom nadzemnom podlaží a dokumentáciu nového stavu spoločenskej budovy s prístavbou. Navrhnuté riešenie vyplýva z funkčných požiadaviek na prevádzku objektov a vypracovaných architektonických podkladov. Textová časť obsahuje popis technických informácií o riešených objektoch, navrhovaných prácach na obnovovanej spoločenskej budovy a špecifikáciu navrhovaného objektu prístavby. Nazačiatku sú uvedené základné informácii o charakteristike územia stavby, urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie objektov. Textová časť ďalej samostatne rieši technický popis existujúceho stavu a navrhovaného riešenia pre objekt spoločenskej budovy a samostatne technický popis a návrh konštrukcií objektu prístavby. Práca ďalej obsahuje prílohy, tepelnotechnické posúdenia fragmentov a energetické hodnotenie objektov.
Kľúčové slová:prevetrávaná fasáda, clt, titanzinková krytina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene