31. 3. 2020  12:54 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bowlingové centrum
Autor: Ing. Kristián Rusiňák
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bowlingové centrum
Abstrakt:RUSIŇÁK, Kristián. Bowlingové centrum [diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave (Bratislava, Slovensko). Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Školiteľ: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier. Bratislava : SvF STU, 2018. Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť objekt bowlingového centra, ktorý by svojim architektonickým stvárnením dotvoril priestor v danej lokalita, a zároveň, aby svojim dispozično-prevádzkovým riešením v sebe skĺbil viacero funkcii. V jeho konštrukčno-materiálovom riešení bol kladený veľký dôraz na použitie materiálov na báze dreva. Objekt má spĺňal všetky parametre na organizáciu profesionálnych podujatí v bowlingu. Diplomová práca komplexne rieši projektovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu. Práca je rozdelená na textovú a grafickú časť. Textová časť je zložená zo sprievodnej, technickej správy a príloh. Grafická časť obsahuje celú výkresovú dokumentáciu. Samotný objekt Bowlingového centra je riešený ako drevostavba s dvoma nadzemnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží je sústredený bowling so šiestimi profesionálnymi dráhami spolu so zázemím pre hráčov, dispozíciu uzatvára kaviareň. Druhé nadzemné podlažie je venované reštaurácii s priamym výhľadom na bowlingové dráhy. Objekt svojou orientáciou na svetové strany dokonale využíva pohyb slnka po oblohe, či už na osvetlenie interiéru alebo na výrobu elektrickej energie z fotovoltickej fasády.
Kľúčové slová:zelená strecha, bowling, LLD, lamely

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene