Jun 2, 2020   12:35 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design of a wine building
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jana Paulovičová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh budovy na výrobu vína
Summary:ĎUROŠKA Tomáš: Budova na výrobu vína. [Diplomová práca] – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. – Školiteľ: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.. Bratislava: STU, 2019, 150 s. Cieľom mojej záverečnej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu pre budovu na výrobu vína – vinárstva. Mojou hlavnou myšlienkou bolo navrhnúť komplex, ktorý spája štyri hlavné funkčné celky, a to výrobu vína, degustáciu vína, ubytovanie, a stravovanie. Navrhovaná stavba je umiestnená v Trnavskom kraji, okrese Trnava v katastrálnom území obce Lošonec. Pozemok pre stavbu sa nachádza za rodinnými domami a skladá sa z viacerých parciel. Všetky parcely sú momentálne voľné. Už v minulosti sa tieto parcely využívali na pestovanie hrozna, preto je táto parcela vhodná pre umiestnenie navrhovanej stavby vinárstva a obnovenie pestovania, a spracovania hrozna. Ide o samostatne stojací objekt pozostávajúcich z dvoch častí. Prvá časť je dvojpodlažná s plochou strechou. V suteréne sa nachádza výroba vína a skladové priestory. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza spracovanie hrozna a predajňa. Druhá časť je štvorpodlažná, zastrešená šikmou sedlovou strechou. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza sudové hospodárstvo, degustácia vína, zázemie pre zamestnancov a kotolňa. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a zázemím. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté kancelárie a na treťom poschodí, ktoré je riešené ako podkrovie, je ubytovanie pre hostí. Obe časti sú navzájom prepojené. Cieľom mojej práce bolo navrhnúť takú stavbu, ktorá svojím vzhľadom a rozmermi zapadá do okolitej zástavby a prostredia. Stavba nenarúša existujúcu koncepciu priestoru. Stavba je navrhnutá podľa súčasne platných noriem.
Key words:
realizačný projekt, vinárstvo, reštaurácia, výroba vína, záverečná práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited