31. 3. 2020  12:23 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh budovy na výrobu vína
Autor: Ing. Tomáš Ďuroška
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh budovy na výrobu vína
Abstrakt:ĎUROŠKA Tomáš: Budova na výrobu vína. [Diplomová práca] – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. – Školiteľ: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.. Bratislava: STU, 2019, 150 s. Cieľom mojej záverečnej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu pre budovu na výrobu vína – vinárstva. Mojou hlavnou myšlienkou bolo navrhnúť komplex, ktorý spája štyri hlavné funkčné celky, a to výrobu vína, degustáciu vína, ubytovanie, a stravovanie. Navrhovaná stavba je umiestnená v Trnavskom kraji, okrese Trnava v katastrálnom území obce Lošonec. Pozemok pre stavbu sa nachádza za rodinnými domami a skladá sa z viacerých parciel. Všetky parcely sú momentálne voľné. Už v minulosti sa tieto parcely využívali na pestovanie hrozna, preto je táto parcela vhodná pre umiestnenie navrhovanej stavby vinárstva a obnovenie pestovania, a spracovania hrozna. Ide o samostatne stojací objekt pozostávajúcich z dvoch častí. Prvá časť je dvojpodlažná s plochou strechou. V suteréne sa nachádza výroba vína a skladové priestory. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza spracovanie hrozna a predajňa. Druhá časť je štvorpodlažná, zastrešená šikmou sedlovou strechou. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza sudové hospodárstvo, degustácia vína, zázemie pre zamestnancov a kotolňa. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a zázemím. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté kancelárie a na treťom poschodí, ktoré je riešené ako podkrovie, je ubytovanie pre hostí. Obe časti sú navzájom prepojené. Cieľom mojej práce bolo navrhnúť takú stavbu, ktorá svojím vzhľadom a rozmermi zapadá do okolitej zástavby a prostredia. Stavba nenarúša existujúcu koncepciu priestoru. Stavba je navrhnutá podľa súčasne platných noriem.
Kľúčové slová:realizačný projekt, vinárstvo, reštaurácia, výroba vína, záverečná práca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene