31. 3. 2020  11:01 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh základnej školy s telocvičňou
Autor: Ing. Jozef Hurný
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh základnej školy s telocvičňou
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej záverečnej diplomovej práce bolo navrhnúť základnú školu s telocvičňou a komplexným riešením architektonického, konštrukčného a statického návrhu. Objekt základnej školy je situovaný v dedine Hlinné v okrese mesta Vranov nad Topľou. Orientácia základnej školy s telocvičňou je na západ a je umiestnená v katastrálnom území na parcele č. 805/2, 805/5, 805/6, 805/7 a 805/8. Dedina Hlinné sa nachádza v nadmorskej výške 152 metrov nad morom. Projektovaná základná škola s telocvičňou sú navrhnuté ako dve samostatne stojace stavebné objekty prepojené zasklenými konštrukciami. Medzi budovami sa nachádza átrium s lavičkami pre oddych. Budova základnej školy má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa a sklady kníh. Na prvom nadzemnom podlaží školy sa nachádza šatňa žiakov, zázemie zamestnancov, kuchyňa na prípravu jedál, hygiena a školská jedáleň. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú učebne, kabinety, riaditeľňa a hygiena. V budove telocvične sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú šatne, učiteľský kabinet, sprchy, hygiena a hracia plocha. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza posilňovňa a miestnosť pre šport. Ďalšou úlohou bolo vyriešiť úpravu pozemku okolo objektu školy a telocvične. Zo severu sa nachádza novovybudovaná príjazdová cesta na parkovisko školy, ktoré má desať parkovacích miest. Z toho deväť parkovacích miest je pre osobné motorové vozidlá a jedno miesto je vyhradené pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Z východu sa nachádza hlavný vstup do telocvične pre návštevníkov, kde sa nachádza taktiež parkovisko pre desať osobných automobilov. Mojím hlavným zámerom bolo v diplomovej práci navrhnúť základnú školu 2.stupňa s telocvičňou, ktorá zapadne do okolitej zástavby a nenarúša harmóniu prostredia. Snažil som sa vytvoriť čo najlepšie prostredie pre deti navštevujúce túto školu, učiteľov a personál starajúci sa o chod školy s telocvičňou.
Kľúčové slová:projekt, základná škola s telocvičňou, drevostavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene