2. 6. 2020  13:13 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Moderná materská škola
Autor:
Bc. Simona Michalisková
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Moderná materská škola
Abstrakt:
MICHALISKOVÁ, Simona: Moderná materská škola. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci záverečnej diplomovej práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Bratislava: SvF STU, 2020 Cieľom vypracovania diplomovej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby modernej materskej školy ktorá zahŕňa celkové architektonické a konštrukčné riešenie. Diplomová práca je zameraná na návrh funkčnej, modernej, ekologickej stavby s využitím klasických materiálov a obnoviteľných zdrojov energie aby mal objekt minimálny dopad na životné prostredie. Keďže sa jedná o materskú školu, pri návrhu bolo taktiež dôležité zamerať sa na exteriér, kde budú žiaci tráviť voľný čas. Stavba je situovaný v centre obce Korňa, Žilinský kra. Parcela je obklopená zeleňou čo vytvára ideálne prostredie pre objekt materskej školy. Celý objekt je navrhnutý v tradičnej a jednoduchej architektúre s čistými líniami aby zapadol do danej lokality, fungoval v harmónii s prírodou a okolitou zástavbou. Diplomová práca je rozdelená na viacero častí: textovú a grafickú. Textová časť obsahuje sprievodnú, technickú správu, kde sú uvedené základe informácie o objekte a podrobný popis technického riešenia konštrukcií. Súčasťou textovej časti sú aj prílohy kde sú definované vlastnosti výplňových a obalových konštrukcií, posúdenie konštrukcií z hľadiska stavebnej tepelnej techniky, teplo-technické posúdenia kritických detailov na interiérovú povrchovú teplotu a posúdenie objektu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. V prílohách sa taktiež nachádza výpis prvkov a výpis skladieb. Grafická časť obsahuje celú výkresovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu: situácia objektu, výkresy podzemného a nadzemného podlažia, príslušné rezy objektom, pohľady, strecha a detaily z dvoch vybraných problematík stavby. Vypracovanie diplomovej práce viedlo k rozšíreniu poznatkov, oboznámeniu sa s novými technológiami a materiálovými prevedeniami a k osvojeniu si nadobudnutých vedomostí.
Klíčová slova:životné prostredie, realizačný projekt, moderná materská škola, drevostavba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně