25. 5. 2020  19:54 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

          Výuka          
Publikace     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Jozef Havran, PhD.
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Ing. Alexander Elek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Havran Jozef: Bytový dom. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Rastislav Ingeli -- Bratislava: SvF, 2011, 73 s. Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať projekt bytového domu určený pre realizáciu stavby. Práca obsahuje textovú a grafickú časť. Pri vypracovaní som sa venoval riešeniu KPS, TZB a statiky. Pri riešení danej problematiky som využil poznatky, ktoré som získal počas štyroch rokov štúdia. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje päť príloh. Prvá kapitola obsahuje všeobecné údaje o objekte a jeho situovaní. V ďalšej časti sa charakterizuje hlavná a pomocná stavebná výroba. Záverečná kapitola sa zaoberá výpisom výrobkov typického podlažia, výpisom stavebných úprav a tepelnotechnickými posudkami. Výsledkom riešenia danej problematiky je komplexne navrhnutý bytový dom.
Klíčová slova:
grafická časť, tepelnotechnické posudky, technická správa

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně