31. 3. 2020  12:43 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Jozef Havran, PhD.
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Havran Jozef: Bytový dom. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Rastislav Ingeli -- Bratislava: SvF, 2011, 73 s. Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať projekt bytového domu určený pre realizáciu stavby. Práca obsahuje textovú a grafickú časť. Pri vypracovaní som sa venoval riešeniu KPS, TZB a statiky. Pri riešení danej problematiky som využil poznatky, ktoré som získal počas štyroch rokov štúdia. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje päť príloh. Prvá kapitola obsahuje všeobecné údaje o objekte a jeho situovaní. V ďalšej časti sa charakterizuje hlavná a pomocná stavebná výroba. Záverečná kapitola sa zaoberá výpisom výrobkov typického podlažia, výpisom stavebných úprav a tepelnotechnickými posudkami. Výsledkom riešenia danej problematiky je komplexne navrhnutý bytový dom.
Kľúčové slová:grafická časť, tepelnotechnické posudky, technická správa

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene