6. 6. 2020  10:22 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka
     
     
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Ján Kovár
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Ing. Alexander Elek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Ján Kovár Projekt pre realizáciu stavby bytového domu. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta. Vedúci: Ing. Rastislav Ingeli Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe: Pozemné stavby a architektúra. STU v Bratislave, 2011. Bakalárska práca obsahuje projekt pre realizáciu stavby bytového domu v Myjave. Predmetom môjho riešenia bolo navrhnúť bodový bytový dom do zastavanej časti okraju mesta rešpektujúc okolitú zástavbu a brať zreteľ na dispozičné a funkčné riešenie. Bakalárska práca má 70 strán a obsahuje textovú časť a grafickú časť. Textová časť zahŕňa sprievodnú a technickú správu, výpis prvkov typického podlažia, posudky z oblasti tepelnej techniky zamerané na fragmenty obalových konštrukcií, kritické detaily, výplne otvorových konštrukcií a potrebu tepla na vykurovanie stanoveného normou STN 73 0540. Grafická časť obsahuje pôdorysy, rezy, detaily, vybraný pohľad a poster. Zámerom návrhu bytového domu bola snaha o vytvorenie zodpovedajúceho bývania pre mladých ľudí, ktorí majú nižšiu požiadavku na veľkosť priestoru, ale vyššiu na komfort bývania.
Klíčová slova:bytový dom, technická správa, grafická časť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně