Jun 2, 2020   1:58 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     
     
Lesson          
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author):
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby polyfunkčného bytového domu. Navrhnutý objekt je umiestnený na stavebnej parcele v obci Šaľa na Dolnej ulici. Nezastavaná parcela je rovinného charakteru. Okolitá zástavba je v prevažnej miere tvorená panelovými bytovými domami so 6 až 8 nadzemnými podlažiami. Objekt je navrhovaný ako pavlačový bytový dom so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. V suterénnych priestoroch sú navrhnuté garážové státia, skladovacie priestory obyvateľov a kotolňa. Na 1.NP sa nachádzajú priestory na prenájom, so zameraním na maloobchodný predaj a služby, a skladovacie priestory obyvateľov. Typické podlažia sú riešené ako obytné. Dvojizbové a trojizbové byty sú prístupné z otvorenej pavlače s orientáciou svetových strán východ -- západ. Posledné 6.NP je riešené ako ustúpené s troma trojizbovými bytmi a verejnou zelenou terasou. Architektonické riešenie vychádza z čo najlepšieho využitia svetových strán a svetla ako aj z podmienok regulatív mesta. Farebné riešenie stavby vychádza z požiadaviek investora a zo snahy začleniť novú stavby s modernými prvkami do jestvujúceho územia. Hlavný výrazový prostriedok tvoria dve komunikačné jadrá s veľkými presklenými plochami ako aj farebnosť riešenia fasády v navzájom kontrastných farbách. Nosná konštrukcia bytového domu je tvorená z monolitického skeletu. Je tvorený zvislými stĺpmi 0.4 x 0.4 m a prievlakmi šírky 0.4 x 0.75 m a vytvára priečnu rámovú sústavu po obvode spojenú prievlakmi 0.25 x 0.5 m. Monolitické železobetónové stropné dosky majú hrúbky 0.25 m. Pavlačové dosky ako aj balkónové sú od stropov oddelené systémom Isokorb na prerušenie tepelného mosta. Obvodové murivo ako aj medzibytové deliace priečky sú riešené ako výplňové murivo z keramických tvárnic. Komunikačné jadro je vytvorené z monolitických železobetónových stien hrúbky 150 mm, steny sú prepojené s pavlačovými doskami v úrovni podlažia systémom na prerušenie tepelného mosta Isokorb. Spevnené plochy v okolí bytového domu budú vytvorené z betónovej dlažby. Všetky chodníky budú ohraničené nízkymi betónovými obrubníkmi. Na parcele v okolí objektu bude vysadená stromová zeleň vo forme javorov, ktorá bude príjemne dopĺňať celkové architektonické vnímanie objektu.
Key words:
pavlačový bytový dom, komunikačné jadro, monolitický skelet

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited