31. 3. 2020  12:54 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Marián Prč
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Údaje o stavbe: Pozemok na ktorom sa bude stavba realizovať sa nachádza v katastri mesta Senec. Stavebná parcela sa nachádza na ulici Žitavská a je vlastníkom investora. Bytový dom je obdĺžnikového pôdorysu. Objekt má jedno podzemné podlažie a päť nadzemných, zastrešený je pultovou strechou. V podzemnom podlaží je umiestnená garáž, kotolňa a skladovacie priestory. Na 1. NP sa nachádza okrem polyfunkčných priestorov aj bezbariérový byt. Nosný systém je stenový, na 1.PP a 1.NP je tvorený železobetónom na ostatných podlažiach je murovaný z keramických tvárnic. Na deliace priečky sa tiež použijú keramické tvárnice. Stabilita budovy je podporená dvoma železobetónovými schodiskovými jadrami. Stropné konštrukcie na 1.PP a 1.NP sú z monolitického železobetónu hr. 270 mm, na ostatných podlažiach je použitý keramický stropný systém. Prístup na podlažia je umožnený dvojramenným vnútorným monolitickým schodiskom. Zakladanie stavby je riešené na betónovej doske výšky 650 mm.
Kľúčové slová:6 podláží, pultová strecha, Bytový dom

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene