Jun 2, 2020   2:20 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

     
     
Lesson
     
Final thesis     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential house
Written by (author):
Ing. Dominik Olos
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby bytového domu. Novostavba sa nachádza v meste Ružomberok v nezastavanej obytnej zóne Jančekova. Jedná sa o sekciový bytový dom so šiestimi podlažiami, jedným podzemným a piatimi nadzemnými. V podzemnom podlaží sa nachádzajú garážové parkovacie miesta pre obyvateľov bytov a zamestnancov polyfunkcie. Prvé nadzemné podlažie je polyfunkčné s prenajímateľnými priestormi. V druhom až piatom nadzemnom podlaží sú situované byty. Novostavba sekciového bytového domu je obdĺžnikového charakteru, navrhnutá rovnobežne s osou hlavnej mestskej komunikácie. Čelná fasáda s balkónmi a terasami využíva výhodnú západnú svetovú stranu. V polohe parteru je cez pasáž nástup na vertikálne komunikačné jadro s výťahom a schodiskom do jednotlivých bytov na podlažiach. Nosný systém je tvorený kombináciou železobetónových stĺpov a stien. Objekt je založený na základovej doske, ktorá je uložená na základové pásy z prostého betónu. Novostavba objektu svojim umiestnením, architektúrou a objemom, nepôsobí rušivo a je dominantou okolitej zástavby.
Key words:
sekciový bytový dom, polyfunkcia, pasáž

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Neželám si to..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited