31. 3. 2020  11:40 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dominik Olos
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby bytového domu. Novostavba sa nachádza v meste Ružomberok v nezastavanej obytnej zóne Jančekova. Jedná sa o sekciový bytový dom so šiestimi podlažiami, jedným podzemným a piatimi nadzemnými. V podzemnom podlaží sa nachádzajú garážové parkovacie miesta pre obyvateľov bytov a zamestnancov polyfunkcie. Prvé nadzemné podlažie je polyfunkčné s prenajímateľnými priestormi. V druhom až piatom nadzemnom podlaží sú situované byty. Novostavba sekciového bytového domu je obdĺžnikového charakteru, navrhnutá rovnobežne s osou hlavnej mestskej komunikácie. Čelná fasáda s balkónmi a terasami využíva výhodnú západnú svetovú stranu. V polohe parteru je cez pasáž nástup na vertikálne komunikačné jadro s výťahom a schodiskom do jednotlivých bytov na podlažiach. Nosný systém je tvorený kombináciou železobetónových stĺpov a stien. Objekt je založený na základovej doske, ktorá je uložená na základové pásy z prostého betónu. Novostavba objektu svojim umiestnením, architektúrou a objemom, nepôsobí rušivo a je dominantou okolitej zástavby.
Kľúčové slová:sekciový bytový dom, polyfunkcia, pasáž

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Neželám si to..


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene