2. 6. 2020  14:22 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

     
     
     
Závěrečná práce
     
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Gordon Vitko
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Gordon Vitko: Bytový dom, bakalárska práca, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Ing. Rastislav Ingeli, Bratislava 2011, 84 s. a architektonicko-stavebné výkresy Úlohou bakalárskej práce bolo vypracovať projekt bytového domu. Projektová dokumentácia pozostáva z pôdorysov prvého podzemného podlažia, prvého nadzemného podlažia, typického podlažia, pozdĺžneho rezu, priečneho rezu a pohľad na bytový dom. Všetky výkresové dokumenty boli spracované na úrovni realizácie stavby. Okrem samotnej projektovej dokumentácie je v práci vypracovaný tepelno-technický posudok objektu. Ten pozostáva z tepelno-technického posúdenia jednotlivých fragmentov budovy z hľadiska tepelného odporu a šírenia vlhkosti konštrukciou, posúdenia otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla, posúdenia kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu a posúdenia objektu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Všetky tepelno-technické posúdenia boli vykonané v súlade s normou STN 73 0540/2002.
Klíčová slova:Pavlač, Novostavba, Hlavná stavebná výroba, Bytový dom, Pridružená stavebná výroba

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně