31. 3. 2020  11:25 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Gordon Vitko
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Gordon Vitko: Bytový dom, bakalárska práca, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Ing. Rastislav Ingeli, Bratislava 2011, 84 s. a architektonicko-stavebné výkresy Úlohou bakalárskej práce bolo vypracovať projekt bytového domu. Projektová dokumentácia pozostáva z pôdorysov prvého podzemného podlažia, prvého nadzemného podlažia, typického podlažia, pozdĺžneho rezu, priečneho rezu a pohľad na bytový dom. Všetky výkresové dokumenty boli spracované na úrovni realizácie stavby. Okrem samotnej projektovej dokumentácie je v práci vypracovaný tepelno-technický posudok objektu. Ten pozostáva z tepelno-technického posúdenia jednotlivých fragmentov budovy z hľadiska tepelného odporu a šírenia vlhkosti konštrukciou, posúdenia otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla, posúdenia kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu a posúdenia objektu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Všetky tepelno-technické posúdenia boli vykonané v súlade s normou STN 73 0540/2002.
Kľúčové slová:Pavlač, Novostavba, Hlavná stavebná výroba, Bytový dom, Pridružená stavebná výroba

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene