31. 3. 2020  12:49 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Viktor Žiak
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Predmetom zadania záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby bytového domu. Bytový dom je riešení ako polyfunkčný sekciový bytový dom s dvomi sekciami a s ustúpeným posledným podlažím. Bytový dom je navrhnutý vo vyššom štandarde bývania na parcele v strede sídliska Nová Doba v Galante. Navrhnutý objekt je svojim hmotovým riešením prispôsobený okolitej zástavbe a nemá určite tendeciu v lokalite dominovať. Fasáda je farebne riešená kombináciou viacerých materiálov. Prvé nadzemné podlažie je obložené keramickým obkladom sivej farby. Na ostatných podlažiach sú použité materiály ako drevo a klasická tenkovrstvová omietka vo farbách sivá, zelená a biela. V suteréne má miesto garáž a technické vybavenie objektu. Takmer celé prvé nadzemné podlažie je venované polyfukcii s menšími prevádzkami, ktoré nepotrebujú sklady značným pôdorysných rozmerov. Na prvom nadzemnom podlaží sú ešte umiestnené kobky pre obyvateľov bytového domu. Na ostatných piatich podlažiach sú jednoizbové až štvorizbové mezonetové byty. Dispozície bytov sú navrhnuté v zmysle orientácie na svetové strany. Obe sekcie majú vlastné komunikačné jadro s výťahom a dvojramenným schodiskom. Do suterénu sa vchádza dvojprúdovou šikmou rampou. Čo sa týka nosnej konštrukcie, ide o priečny nosný systém v kombinácii železobetónových stĺpov v prvom podzemnom podlaží a železobetónových nosných stien v ostaných podlažiach. Priestorovú tuhosť konštrukcie zabezpečujú železobetónové stužujúce jadrá. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové nosné filigránové dosky vystužené v jednom smere. Schodisko tvoria dvakrát zalomené železobetónové dosky. Objekt je zastrešený klasickou jednoplášťovou strechou, ktorá je nad piatym nadzemným podlažím pochôdzna. Výplňové murivo je z pórobetónových kusových tvárnic. Transparentné konštrukcie sú plastové aj hliníkové s prihliadnutím na potrebnú funkciu a mechanickú odolnosť. Výsledkom práce je projekt bytové domu, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky na bytové domy. Je prispôsobený modernému štandardu bývania, ktorý uspokojí aj náročnejšie požiadavky ľudí na bývanie.
Kľúčové slová:bytový dom, sekciový, galanta

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene