31. 3. 2020  12:10 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. David Švrčina
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tibor Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je komplexným riešením môjho projektu pre realizáciu stavby. Mojim zadaním a cieľom bolo navrhnúť konštrukčné a realizačné riešenie zadaného bytového domu. Môj návrh musel spĺňať kritéria a požiadavky z rôznych hľadísk, či už architektonického, urbanistického, statického, konštrukčného a v neposlednom rade aj ekonomického.Bytový dom pozostáva zo 4 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie miesta, z ktorých dve sú vyhradené pre imobilných. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva prenajímateľné polyfunkčné priestory, pivničné priestory pre obyvateľov domu a kotolňa. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 4 byty, z ktorých 2 sú určené pre imobilných, jeden byt je menší, 3-izbový, druhý byt je 4-izbový. V objekte sa celkovo nachádza 12 bytových jednotiek. Správny výber jednotlivých materiálov, konštrukčných riešení a ich zosúladenie bolo veľmi dôležitou úlohou pri návrhu bytového domu. Správny výber je dokázaný v jednotlivých posudkoch, či už tepelno--technických posudkoch jednotlivých fragmentov, posudky kritických detailov na hygienické kritérium a teplotu rosného bodu, posudok otvorových konštrukcií na súčiniteľ prechodu tepla a potreby tepla objektu na jeho vykurovanie. Textová časť mojej bakalárskej práce obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky, výpisy prác, výrobkov pre typické podlažie.
Kľúčové slová:Bytový dom, Bakalárska práca, Bývanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene