2. 6. 2020  14:16 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
     Závěrečná práce     
Publikace     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom tejto záverečnej práce bolo vytvoriť projekt bytového domu, ktorý bude spĺňať jednotlivé požiadavky a nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na modernú výstavbu. Objekt bol naprojektovaný nie len v súlade s architektonickým či urbanistickým charakterom krajiny, ale aj v súlade s konštrukčnými, statickými, ekonomickými ba i s funkčnými požiadavkami. Bytový dom s polyfunkciou sa nachádza v meste Stupava, niekoľko kilometrov od hlavného mesta, Bratislavy. Skladá sa z piatich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Nachádza sa tam 16 bytov, ktoré sú vďaka svojej rozlohe a vybavenosti považované za byty vyššieho štandardu. Určené sú skôr pre mladé rodiny s jedným až dvoma deťmi. Byty umožňujú veľkú priestorovú variabilitu a každý obyvateľ si v ňom nájde svoje miesto. Jednotlivé kapitoly práce sa venujú stavbe bytového domu z jeho technickej a technologickej stránky. Sprievodná správa obsahuje skôr všeobecné ustanovenia o charaktere stavby, no technická správa poníma problematiku dôkladnejšie a konkrétne rozoberá skutkový stav. Práca tiež popisuje materiálovú a konštrukčnú skladbu jednotlivých konštrukcií. Podrobnejší výpis konštrukcií a výrobkov sa uvádza v prílohovej časti. Niektoré vybrané konštrukcie sú vyhodnotené v programoch pre tepelnú techniku a posúdené z tepelno-technického hľadiska. Stavba bola navrhnutá tak, aby vyhovela i týmto podmienkam. Grafická časť práce sa skladá z požadovanej výkresovej dokumentácie. Obsahuje výkres situácie, jednotlivé pôdorysy podlaží, oba rezy a charakteristický pohľad. Z konštrukcie sú vybrané niektoré detaily, ktoré sú samostatne spracované na výkrese v mierke 1:5. Zo statického aspektu je k práci priložený výkres tvaru typického podlažia. Súčasťou práce je výsledný plagát rozmerov 700x1000 mm, ktorý zahŕňa i ilustračnú vizualizáciu.
Klíčová slova:
bytový dom, polyfunkcia, súčasná výstavba, Stupava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně