Jun 6, 2020   10:24 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

     Graduate
     
          
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment house
Written by (author):
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce bolo vytvoriť projekt bytového domu, ktorý bude spĺňať jednotlivé požiadavky a nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na modernú výstavbu. Objekt bol naprojektovaný nie len v súlade s architektonickým či urbanistickým charakterom krajiny, ale aj v súlade s konštrukčnými, statickými, ekonomickými ba i s funkčnými požiadavkami. Bytový dom s polyfunkciou sa nachádza v meste Stupava, niekoľko kilometrov od hlavného mesta, Bratislavy. Skladá sa z piatich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Nachádza sa tam 16 bytov, ktoré sú vďaka svojej rozlohe a vybavenosti považované za byty vyššieho štandardu. Určené sú skôr pre mladé rodiny s jedným až dvoma deťmi. Byty umožňujú veľkú priestorovú variabilitu a každý obyvateľ si v ňom nájde svoje miesto. Jednotlivé kapitoly práce sa venujú stavbe bytového domu z jeho technickej a technologickej stránky. Sprievodná správa obsahuje skôr všeobecné ustanovenia o charaktere stavby, no technická správa poníma problematiku dôkladnejšie a konkrétne rozoberá skutkový stav. Práca tiež popisuje materiálovú a konštrukčnú skladbu jednotlivých konštrukcií. Podrobnejší výpis konštrukcií a výrobkov sa uvádza v prílohovej časti. Niektoré vybrané konštrukcie sú vyhodnotené v programoch pre tepelnú techniku a posúdené z tepelno-technického hľadiska. Stavba bola navrhnutá tak, aby vyhovela i týmto podmienkam. Grafická časť práce sa skladá z požadovanej výkresovej dokumentácie. Obsahuje výkres situácie, jednotlivé pôdorysy podlaží, oba rezy a charakteristický pohľad. Z konštrukcie sú vybrané niektoré detaily, ktoré sú samostatne spracované na výkrese v mierke 1:5. Zo statického aspektu je k práci priložený výkres tvaru typického podlažia. Súčasťou práce je výsledný plagát rozmerov 700x1000 mm, ktorý zahŕňa i ilustračnú vizualizáciu.
Key words:
bytový dom, polyfunkcia, súčasná výstavba, Stupava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited