31. 3. 2020  10:55 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Zuzana Mészárosová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tibor Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce bolo vytvoriť projekt bytového domu, ktorý bude spĺňať jednotlivé požiadavky a nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na modernú výstavbu. Objekt bol naprojektovaný nie len v súlade s architektonickým či urbanistickým charakterom krajiny, ale aj v súlade s konštrukčnými, statickými, ekonomickými ba i s funkčnými požiadavkami. Bytový dom s polyfunkciou sa nachádza v meste Stupava, niekoľko kilometrov od hlavného mesta, Bratislavy. Skladá sa z piatich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Nachádza sa tam 16 bytov, ktoré sú vďaka svojej rozlohe a vybavenosti považované za byty vyššieho štandardu. Určené sú skôr pre mladé rodiny s jedným až dvoma deťmi. Byty umožňujú veľkú priestorovú variabilitu a každý obyvateľ si v ňom nájde svoje miesto. Jednotlivé kapitoly práce sa venujú stavbe bytového domu z jeho technickej a technologickej stránky. Sprievodná správa obsahuje skôr všeobecné ustanovenia o charaktere stavby, no technická správa poníma problematiku dôkladnejšie a konkrétne rozoberá skutkový stav. Práca tiež popisuje materiálovú a konštrukčnú skladbu jednotlivých konštrukcií. Podrobnejší výpis konštrukcií a výrobkov sa uvádza v prílohovej časti. Niektoré vybrané konštrukcie sú vyhodnotené v programoch pre tepelnú techniku a posúdené z tepelno-technického hľadiska. Stavba bola navrhnutá tak, aby vyhovela i týmto podmienkam. Grafická časť práce sa skladá z požadovanej výkresovej dokumentácie. Obsahuje výkres situácie, jednotlivé pôdorysy podlaží, oba rezy a charakteristický pohľad. Z konštrukcie sú vybrané niektoré detaily, ktoré sú samostatne spracované na výkrese v mierke 1:5. Zo statického aspektu je k práci priložený výkres tvaru typického podlažia. Súčasťou práce je výsledný plagát rozmerov 700x1000 mm, ktorý zahŕňa i ilustračnú vizualizáciu.
Kľúčové slová:bytový dom, polyfunkcia, súčasná výstavba, Stupava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene