31. 3. 2020  12:44 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Tomáš Szusztor
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tibor Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalársku prácu som vypracoval ako realizačný projekt, ktorý je navrhovaný ako samostatne stojaci polyfunkčný bytový dom. Spĺňa všetky platné technické normy Slovenskej republiky. Súčasťou bakalárskej práce je technická správa, výpisy okien, dverí, zámočníckych, klampiarskych a stolárskych prác, stavebných úprav, tepelnotechnické posúdenia obalových konštrukcií a kritických detailov. Bytový dom sa skladá z jedného podzemného podlažia a z piatich nadzemných podlaží. Na 1.PP je umiestnená garáž s desiatimi parkovacími miestami a schodisko s výťahom. Na 1.NP sa nachádzajú dva priestory pre účely polyfunkcie so skladom a so sociálnym zariadením. Taktiež je tu situovaná aj kotolňa a skladové priestory určené ku každej bytovej jednotke. Na 2.NP až 5. NP sú navrhované bytové jednotky. Na každom podlaží nájdeme jeden trojizbový byt, jeden dvojizbový byt a jedna garsónka. V komunikačnom priestore je umiestnené schodisko s výťahom. Nosný systém je tvorený železobetónovými monolitickými priečnymi stenami a železobetónovou stropnou doskou. Obvodová konštrukcia je vyplnená murivom z keramických tvaroviek. Bytový dom sa nachádza v novovybudovanej lokalite v obci Príbovce. V blízkosti bytového domu sa nachádzajú verejné priestranstvá na efektívne využitie voľného času.
Kľúčové slová:bytový dom, betón, murivo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene