Jun 6, 2020   9:57 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

     Graduate     Lesson          
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building the Sunny Garden
Written by (author):
Ing. Norbert Štefan
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Tibor Varga
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Úlohou záverečnej práce môjho bakalárskeho štúdia bolo vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu na realizáciu Bytového domu Sunny Garden. Projekt bol kompletizovaný počas dvoch rokov môjho štúdia na Stavebnej fakulte na predmetoch Atelierová tvorba I, II, III a na predmete Záverečná práca, a bol vytvorený tak, aby spĺňal súčasné kritéria Slovenskej Technickej Normy vo všetkých oblastiach riešenia. Bakalárska práca obsahuje komplexnú sprievodnú správu obsahujúcu základné údaje o stavbe a dokumentáciu stavebnej časti, prílohy obsahujúce tepelnotechnické posúdenia fragmentov obalových stavebných a otvorových konštrukcií, kritických detailov, posúdenie energetického kritéria potreby tepla na vykurovanie, výpisy obsahujúce zdravotechnické a vzduchotechnické stavebné úpravy, výpisy klampiarskych, stolárskych a zámočníckych výrobkov a výkresovú dokumentáciu projektu.
Key words:
bytový, dom, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited