31. 3. 2020  12:00 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Marek Šulek
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tibor Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt bytového domu. Práca vychádza z ateliérových tvorieb, v ktorých sa rozvíjala od architektonického návrhu až po projekt pre realizáciu stavby. Bytový dom pozostáva z dvoch sekcií s osobitnými vstupmi. Má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží sa okrem vstupov nachádza ešte polyfunkčný priestor a osobitné garáže. Na zvyšných troch nadzemných podlažiach, z ktorých dve sú typické podlažia, sa nachádzajú bytové jednotky. Celkový počet týchto bytových jednotiek je 20, pričom 10 sa nachádza v jednej a ďalších 10 v druhej sekcii. V podzemnom podlaží je situovaný spoločný garážový priestor so spoločným skladom, kotolňou a kobkami. Nosný systém objektu je skeletový v kombinácií s nosnými stenami pri schodiskách, ktoré sa nachádzajú v centre jednej aj druhej sekcie.
Kľúčové slová:realizačný projekt, Bytový dom, sekcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene