31. 3. 2020  12:08 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Jozef Podhorec
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je venovaná vypracovaniu realizačného projektu polyfunkčného bytového domu s podzemným parkovaním. Navrhnutý bytový dom je situovaný v meste Lučenec, mestská časť Rúbanisko I. Riešený bytový dom je súčasťou komplexu dvojice polyfunkčných objektov prepojených podzemným podlažím, ktoré je určené na garážové státie a technickú miestnosť. Objekt je sedempodlažný s jedným podzemným a zvyšnými šiestimi prevažne obytnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza polyfunkčná časť, kobky, kočikáreň a miestnosť pre upratovačku. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú dvoj a trojizbové bytové jednotky, ktoré sú prístupné z dvojice komunikačných jadier. Cieľom práce je komplexný návrh objektu od architektonického návrhu až po realizačnú dokumentáciu. Súčasťou sú aj prílohy remeselných výrobkov a otvorových konštrukcií v typickom podlaží, celkové tepelnotechnické posúdenie objektu a určenie jeho energetickej náročnosti.
Kľúčové slová:polyfunkčný objekt, bytový dom, železobetónový skelet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene