Jun 2, 2020   2:06 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts               
     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment house
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Témou zadania bakalárskej práce je navrhnúť bytový dom s polyfunciou a podzemnými garážami. Záverečná práca je vypracovaná do dvoch častí. V prvej, textovej časti som bližšie rozobral technické informácie a technické riešenia pre môj bytový dom. Druhá, grafická časť pozostáva z výkresov a príloh. Bytový dom je situovaný na ul. Pokojnej v meste Tvrdošín. Má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. V podzemnom podlaží je navrhnutá podzemná garáž. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre polyfunkciu s hygienickými zariadeniami, tieto priestory sú riešené pre účely fitness a kaderníctva. Ďalej sa tu nachádza technická miestnosť s plynovým kotlom a dve miestnosti určené ako kočikárňe. Bytové jednotky sú projektované na druhom až piatom poschodí. Na každom z nich je šesť bytov; dva dvojizbové, dva trojizbové a dva štvorizbové. Nosný systém budovy pozostáva zo železobetónového skeletu s prievlakmi orientovanými priečne a železobetónových stien v prvom podzemnom podlaží. Obvodový plášť je tvorený keramickými tehlami Porotherm 425 TI Profi, plnenými minerálnou vlnou. Stecha je jednoduchá jednoplášťová. Hydroizolačný systém bol používaný fóliový na celej stavbe. Povrchová úprava bytového domu je navrhnutá silikátová omieka. Vypracovaním bakalárskej práce som si osvojil návrh stavieb ako celok a problematiku s tým spojenú.
Key words:
architektúra, bytový dom, skelet, konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited