31. 3. 2020  12:50 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Petra Petríková
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:PETRÍKOVÁ, Petra: Bytový dom. [Bakalárska práca] / Petra Petríková -- Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Školiteľ: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Bratislava: SvF STU, 2015, s. 29. Kľúčové slová: Bytový dom s polyfunkciou. Tepelnotechnický posudok. Zámerom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť dokumentáciu pre realizáciu bytového domu s polyfunkciou. Budova je situovaná v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Bytový dom s polyfunkciou je navrhnutý ako pavlačový s kombinovaným konštrukčným systémom, kde sa vychádzalo z prvotného architektonického návrhu ,,štartovacích bytov". Budova je navrhnutá so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, na ktorom sa nachádzajú garážové státia pre budúcich vlastníkov bytov alebo prenajímateľov priestorov, kobky a kotolňa. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné priestory a dve priestranné kočikárne. Na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží je navrhnutých po šesť bytov, ktoré sú jeden a pol izbové (typ A a typ B). Projektovaný bytový dom s polyfunkciou je navrhnutý podľa platných noriem STN.
Kľúčové slová:Bytový dom s polyfunkciou., Tepelnotechnický posudok., Technická správa.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene