31. 3. 2020  12:05 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Matej Slávik
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Bakalárska práca, 26 strán, 7 príloh Vedúci bakalárskej práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Bakalárska práca je venovaná projektu bytového domu s polyfuknciou a podzemnou garážou, ktorý je situovaný v Bratislave, medzi ulicami Kominárska, Škultétyho a Račianska. Práca rieši projekt na realizáciu stavby bytového domu, ktorý je súčasťou bytového komplexu zloženého zo štyroch rovnakých bytových domov a spoločnej podzemnej garáže z hľadiska architektúry a stavebných konštrukcií. Projekt opisuje funkčné, konštrukčné a technické parametre stavby. Skúma jednotlivé konštrukčné detaily a ich tepelnotechnické vlastnosti, ako aj tepelnotechnické vlastnosti samotných konštrukcií, ktoré tvoria teplovýmenný obal budovy. Presne definuje taktiež materiálovú skladbu a výrobky použité v projekte. Výkresová dokumentácia, ktorá je súčasťou záverečnej práce, detailne zobrazuje riešenie stavby a je vyhotovená v súlade s platnými technickými normami.
Kľúčové slová:bytový dom, výkresová dokumentácia, tepelnotechnické posúdenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene