Jun 6, 2020   8:35 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     
     
Lesson     Final thesis     
     
Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential building
Written by (author):
Ing. Karolína Slotová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Textová časť zahŕňa technickú správu v ktorej sú základné identifikačné údaje, kompletný opis technického a konštrukčného riešenia stavby ako aj popis prác hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby. Ďalšou časťou sú prílohy, ktoré obsahujú výpisy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov pre typické podlažie, výpisy stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania. Súčasťou príloh sú taktiež tepelnotechnické posudky otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla, posúdenie najnižšej povrchovej teploty konštrukcie na vybraných kritických detailoch, posúdenia obalových konštrukcií a posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Navrhovaný objekt sa skladá zo šiestich podlaží, z piatich nadzemných a jedného podzemného. V bytovom dome sa nachádza celkovo 20 dvoj až troj izbových bytových jednotiek. V prvom podzemnom podlaží sú pivničné kobky, kotolňa a garáž. Parkovacie miesta sú taktiež riešené formou parkoviska na pozemku. V prvom nadzemnom podlaží sú umiestnené štyri polyfunkčné celky, spoločné a komunikačné priestory.
Key words:projekt na realizáciu stavby, technická správa, tepelnotechnický posudok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited