2. 6. 2020  12:20 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce     
Publikace     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor: Bc. Tomáš Susedík
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie realizačného projektu pre bytový dom. Návrh bytového domu po architektonickej a konštrukčnej stránke bol riešený v predchádzajúcich semestroch. Bytový dom sa nachádza na mierne svahovitom pozemku v lokalite Horský Park. Počíta sa so 6 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným pre garáž a pivničné kobky. Na 1. NP sa nachádza polyfunkcia, zvyšné podlažia nadzemnej časti plnia výlučne obytnú funkciu. Objekt je založený na základovej doske, ktorá sa skladá z dvoch dilatačných celkov. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy a bezprievlakové stropné dosky. Stuženie v horizontálnom smere zabezpečujú steny jadra. Ostatné steny sú murované z pórobetónových tvaroviek. Bytový dom je navrhnutý s ohľadom na energetickú hospodárnosť budovy a používa nové technológie, ako napríklad zateplenie fenolovou penou alebo použitie hydroizolačnej fólie s integrovanými fotovoltickými článkami na streche stavby.
Klíčová slova:
bytový dom, podzemná garáž, bezprievlakový skelet, energetická hospodárnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně