Jun 6, 2020   8:55 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

          Lesson     Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Patrícia Škrabalová
Department:
Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Cieľom vypracovania mojej bakalárskej práce bola projektová dokumentácia pre realizáciu stavby "bytového domu". Bakalárska práca sa skladá z textovej časti a výkresovej grafickej časti. Riešený bytový dom je situovaný v mestskej časti Bratislava. Nové mesto na nároží dvoch ulíc Vajnorská a Jarošova. Z oboch ulíc je sprístupnený vjazd na parkovisko pred bytovým domom a tiež vjazd do podzemných garáží. Svojím tvarom a koncepciou zapadá do okolitej výstavby bytových domov. Bytový dom je riešený ako šesťpodlažný bytový dom, kde päť podlaží je nadzemných a jedno podlažie je podzemné. V podzemnom podlaží je okrem parkovania vyriešená aj technická miestnosť s technickými zariadeniami a tiež kobky, prislúchajúce bytovým jednotkám. Prvé nadzemné podlažie tvorí polyfunkčná časť s kancelárskym priestorom, dvoma otvorenými prenajímateľnými priestormi a priestorom pre reštauráciu. V prvom nadzemnom podlaží je tiež situovaná kočikáreň pre majiteľov bytov. Na zvyšných štyroch podlažiach sa nachádzajú dvojizbové a jednoizbové byty. Na jednom podlaží je osem dvojizbových bytov a jeden jednoizbový. Hlavnou myšlienkou bytového domu bolo poskytnúť byty pre mladých, ktoré nie sú až tak priestranné ale funkčné. V textovej časti práce sú zhrnuté základné informácie o stavbe od architektonického cez konštrukčné až po technické riešenie stavby. Súčasťou tejto časti sú prílohy kde sú opísané otvorové konštrukcie a technické výpisy z projektovej dokumentácie typického podlažia. Grafická časť je obsiahnutá výkresmi.
Key words:
bytový dom, podlažie, stavba, bytová jednotka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited