31. 3. 2020  12:18 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Lenka Murínová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Moja bakalárska práca sa zaoberá komplexným riešením projektu pre realizáciu stavby z hľadiska architektúry a konštrukcií. Cieľom práce je návrh bytového domu s polyfunkčnými priestormi a podzemnou garážou. Návrh musí vyhovovať požiadavkám z hľadiska architektonického, statického a technického zariadenia budov. Architektonický tvar konštrukcie je prispôsobený danej lokalite, v ktorej sa bytový dom nachádza. Riešený objekt má jednoduchý obdlžnikový tvar, pričom čelná fasáda je orientovaná smerom na juhozápad. Objekt je navrhovaný ako samostatne stojaci polyfunkcný bytový dom pozostávajúci zo šiestich podlaží, piatich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Bytový dom je rozdelený na dva symetrické zrkadlovo umiestnené bloky. Pôdorys prvého nadzemného podlažia je celou svojou plochou umiestnený nad pôdorysom podzemného podlažia. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž, kotolňa, a pivničné kobky pre jednotlivé byty. Prvé nadzemné podlažie tvoria polyfunkčné priestory, ďalej sa tu nachádzajú kočikárene pre obyvateľov bytového domu, miestnosti pre upratovačky a vstupy do bytovej časti. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa na každom nachádza 8 dvojizbových bytov a na druhom a štvrtom 2 štvorizbové mezonetové byty. Spolu sa v obidvoch blokoch nachádza 36 bytov. Zastrešenie objektu je riešené nepochôdznou plochou strechou. Vhodnosť riešenia je preukázaná v tepelno-technickom posudku fragmentov, posudku kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu, posudku otvorových konštrukcií a celkovým posúdením budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Bakalárska práca pozostáva z grafickej a textovej časti. Textová časť obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky, výpis prác a výpis výrobkov typického podlažia. Vypracovaním tejto práce som si osvojila problematiku návrhu budov z pohľadu komplexnejšieho riešenia.
Kľúčové slová:bytový dom, polyfunkcia, projekt na realizáciu budovy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene