2. 6. 2020  12:01 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Predmetom zadania bakalárskej práce je realizácia projektovej dokumentácie bytového domu. Dispozičné riešenie bytového domu vychádza z orientácie pozemku, jeho atypického tvaru, ako aj rešpektovania okolia. Objekt je napojený na verejnú komunikáciu a inžinierske siete a je situovaný v časti mesta Malacky. Návrh rešpektuje územný plán obce a vyhovuje požiadavkám z každého hľadiska. Z hľadiska statického, architektonického a technického zariadenia budov. Bytový dom je navrhnutý zo štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Podzemné podlažie poskytuje parkovacie miesta pre obyvateľov bytového domu, spolu je to 26 parkovacích miest. Práca je tvorená z grafickej a textovej časti. Obsahom tejto časti je technická a sprievodná správa, ktorá pozostáva z kompletného opisu technického riešenia stavby a z popisu konštrukčného systému a z použitých materiálov. Grafickú časť tvoria výkresy realizačnej dokumentácie stavby. Výsledkom sa stal realizačný projekt, ktorý spĺňa platné technické normy a moje predstavy o návrhu bytového domu.
Klíčová slova:
projektová dokumentácia, bytový dom , technická správa, územný plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně