Jun 2, 2020   2:24 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     Graduate
     
Lesson     
     
Publications
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The block of flats
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca komplexne rieši projektovú dokumentáciu pre realizačný projekt. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť bytový dom tak, aby svojim architektonickým riešením zapadol do okolitej zástavby, a zároveň, aby bol svojou materiálovou skladbou a funkčne riešenou dispozíciou vhodný na účelné a dlhodobé obývanie. Objekt pozostáva z dvoch blokov A a B, ktoré sú zrkadlovo otočené. V bytovom dome sa celkovo nachádza 32 bytových jednotiek a štyri prenajímateľné priestory na siedmych nadzemných podlažiach. V podzemnej časti sa nachádza 20 parkovacích miest, v nadzemnej je ich 28. Stavba je riešená ako osempodlažná s pozdĺžnym nosným systémov v podzemnej časti a priečnym nosným systémov v nadzemnej časti. Bakalárska práca súhrne rieši okrem dispozície, statiky aj technické zariadenia v podobe návrhu prípojok. Ďalej sa zaoberá vhodným technickým a materiálovým zložením skladieb vrátane tepelno-technických posudkov fragmentov a otvorových konštrukcií, riešením tepelných mostov. Bakalárska práca pozostáva z grafickej a textovej časti. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu na realizačný projekt. Textová časť pozostáva zo sprievodnej a technickej správy, tepelno-technických posudkov, výpisov prác a výrobkov typického podlažia.
Key words:
bytový dom, zrkadlové bloky, loggie, okenice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited