31. 3. 2020  11:50 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Kristián Rusiňák
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca komplexne rieši projektovú dokumentáciu pre realizačný projekt. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť bytový dom tak, aby svojim architektonickým riešením zapadol do okolitej zástavby, a zároveň, aby bol svojou materiálovou skladbou a funkčne riešenou dispozíciou vhodný na účelné a dlhodobé obývanie. Objekt pozostáva z dvoch blokov A a B, ktoré sú zrkadlovo otočené. V bytovom dome sa celkovo nachádza 32 bytových jednotiek a štyri prenajímateľné priestory na siedmych nadzemných podlažiach. V podzemnej časti sa nachádza 20 parkovacích miest, v nadzemnej je ich 28. Stavba je riešená ako osempodlažná s pozdĺžnym nosným systémov v podzemnej časti a priečnym nosným systémov v nadzemnej časti. Bakalárska práca súhrne rieši okrem dispozície, statiky aj technické zariadenia v podobe návrhu prípojok. Ďalej sa zaoberá vhodným technickým a materiálovým zložením skladieb vrátane tepelno-technických posudkov fragmentov a otvorových konštrukcií, riešením tepelných mostov. Bakalárska práca pozostáva z grafickej a textovej časti. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu na realizačný projekt. Textová časť pozostáva zo sprievodnej a technickej správy, tepelno-technických posudkov, výpisov prác a výrobkov typického podlažia.
Kľúčové slová:bytový dom, zrkadlové bloky, loggie, okenice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene