31. 3. 2020  12:25 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Dagmar Lániová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:LÁNIOVÁ, Dagmar: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce Ing. Rastislav Ingeli, PhD., Bratislava: SvF STU, 2016 Bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu na úrovni stupňa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Obsahovo práca zahŕňa textovú časť, ktorej súčasťou sú sprievodná správa a technická správa detailne opisujúce architektonické prevedenie a technické riešenie návrhu sedem podlažného bytového domu s podzemnými parkovacími miestami a priestormi polyfunkcie. V prílohe práce sa nachádzajú výpisy otvorových konštrukcií, stavebných výrobkov a prestupov konštrukciami typického podlažia. Ďalej sú to komplexné tepelnotechnické posudky konštrukcií teplovýmenného obalu stavby, výpočet potreby tepla na vykurovanie a zadelenie objektu do energetickej triedy z hľadiska primárnej energie, v ktorom sa predpokladá použitie obnoviteľného zdroja energie fotovoltických článkov. Grafická časť predstavuje integrálnu súčasť práce a zahŕňa výkresy v mierke 1:50 a vybrané konštrukčné detaily.
Kľúčové slová:bytový dom, konštrukcie, tepelnotechnické posúdenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene