31. 3. 2020  11:47 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Stanislava Holečková
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Práca prezentuje riešenie bytového domu na úrovni Dokumentácie pre realizáciu stavby. Daný bytový dom je navrhnutý ako bodový, so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. V objekte sa okrem tridsiatich bytových jednotiek nachádza aj rôznorodá občianska vybavenosť a podzemná garáž. Textová časť práce je rozdelená do troch kapitol. Prvú kapitolu tvorí sprievodná správa, ktorá je venovaná všeobecným informáciám o stavbe. V ďalšej kapitole je obsiahnutá technická správa, v ktorej sú popísané geologické pomery a konštrukcie a práce hlavnej stavebnej výroby a pridruženej stavebnej výroby. V záverečnej kapitole sú samostatné prílohy, kde sú obsiahnuté výpisy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov a tepelnotechnické posudky.
Kľúčové slová:bytový dom,, občianska vybavenosť, podzemná garáž, realizačný projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene